vmest.ru страница 1
скачать файл

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ

У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ


Від 13.05.2009 № 1591

Про затвердження переліку

документів, які повинна мати

дитячо-юнацька спортивна школа

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 №993 “Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік документів, які повинна мати дитячо-юнацька спортивна школа, згідно з додатком.


2. Взяти до уваги, що затверджені документи рекомендовані для використання в спортивних школах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дутчака М.В.
Міністр Ю.О. ПавленкоДодаток

до наказу Мінсім’ямолодьспорту

від “ 13” травня 2009 р. № 1591


Перелік

документів, які повинна мати

дитячо-юнацька спортивна школа
Для загальної діяльності:
1. Статут спортивної школи, довідку про державну реєстрацію.

2. Ліцензію на здійснення платних послуг (при умові надання послуг).

3. Паспорт спортивної споруди (при наявності власних споруд), наявність договора на використання інших спортивних споруд.

4. Свідоцтво про категорію спортивної школи та атестації.

5. Копії матеріалів державної атестації спортивної школи.

6. Накази та розпорядження з основної діяльності спортивної школи.

7. Штатний розпис.

8. Кошторис або план використання коштів.

9. Накази з особового складу.

10. Особові справи працівників.

11. Посадові інструкції працівників спортивної школи.

12. Книгу обліку трудових книжок працівників.

13. Журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції.

14. Колективний договір між адміністрацією і профспілковим

комітетом (у разі наявності).

15. Інструкції з техніки безпеки, журнал обліку нещасних випадків.

16. Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки та охорони праці.

17. Табель обліку робочого часу працівників спортивної школи.

18. Протоколи загальних зборів (конференцій) колективу спортивної

школи та ради спортивної школи(у разі наявності).


Для організації навчально-тренувальної і спортивної роботи:
1. Річний план роботи, який включає аналіз роботи за минулий рік та розділи організаційної, виховної, навчально-тренувальної, спортивної, методичної, фінансово-господарської роботи, підвищення кваліфікації, роботи із загальноосвітніми навчальними закладами, медичного забезпечення, роботи з батьками, внутрішнього шкільного контролю.

2. Календарний план змагань та навчально-тренувальних зборів.

3. Тарифікаційний список тренерів-викладачів.

4. План комплектування.

5. Особисті картки спортсменів, особисті картки тренерів-викладачів

6. Заяви вихованців.

7. Списки навчальних груп.

8. Книгу обліку і видачі свідоцтв про закінчення спортивної школи.

9. Протоколи засідань тренерської ради.

10. Розклад занять.

2 Продовження додатка
11. Навчальні програми з видів спорту, затверджені Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту.

12. Річні статистичні звіти за встановленою формою.

13. Індивідуальні плани підготовки вихованців на етапах спеціалі-зованої базової підготовки та підготовки до вищих досягнень; навчально-тренувальні плани для груп початкової підготовки та попередньої базової підготовки.

14. Протоколи здачі вимог вихованцями спортивної школи.

15. Книгу обліку виступу на змаганнях (протоколи змагань, виписки з протоколів).

16. Книгу обліку розрядників та присвоєння спортивних звань.

17. Журнали обліку роботи кожної навчальної групи.

18. Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки під час навчально-тренувальної та змагальної роботи з вихованцями.


Примітка: У разі виробничої необхідності дитячо-юнацька спортивна школа використовує додаткові документи, необхідні для забезпечення діяльності школи на належному рівні, а також створює власні документи для використання в практичній роботі.

Річні статистичні звіти ведуться відповідно до встановленої форми № 5-ФК, № 5-ФК (зведена).
скачать файлСмотрите также:
Наказ №1591 Про затвердження переліку документів, які повинна мати дитячо-юнацька спортивна школа
43.13kb.
Положення про дитячо-юнацьку військово-спортивну патріотичну гру «Сокіл» («Джура») Українського козацтва Наказ Міністерства освіти і науки України м. Київ 25 грудня 2003р. №855
461.82kb.
Рішення від 29. 03. 2013 №752-33/ VI м. Дніпродзержинськ Про внесення змін до установчих документів управління капітального будівництва Дніпродзержинської міської ради та затвердження положення про департамент житлово-комунального господарства та
150.5kb.
Про затвердження форми свідоцтва про закінчення дитячо-юнацької спортивної школи та особистої картки спортсмена Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05. 11
66.49kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 9 червня 2011 р. N 641
60.07kb.
Про затвердження Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання
34.97kb.
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію
208.51kb.
Адміністративна послуга: Державна реєстрація технічних умов (ТУ) та змін до них
41.49kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 27 грудня 2010 р
28.92kb.
Наказ №842 від 02 листопада 2004р. Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступені) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2005/2006 навчальний рік
1067.01kb.
Наказ №846 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2013 р за №1772/24304 Про внесення змін до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта
715.53kb.
Про затвердження Переліку питань для тестування претендентів під час другого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги
14.23kb.