vmest.ru страница 1
скачать файл

______________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і
_____________________________

найменування підприємства)


_________________ № _________

(число, місяць, рік)
ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № _____

ДЛЯ ЖЕРСТЯНИКА1. Загальні положення
1.1. До роботи за професією жерстяника допускаються особи не молодше 18 років, які мають досвід роботи або пройшли навчання за професією, а також пройшли:

- медичний огляд і визнані придатними до роботи за даною професією;

- вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки;

- первинний інструктаж і навчання (стажування) на робочому місці;

- перевірку знань діючих інструкцій на робочому місці і правил охорони праці в кваліфікаційній комісії.

1.2. Допуск жерстяника до самостійної роботи оформлюється письмовим розпорядженням по підприємству.

1.3. Повторний інструктаж проводиться через три місяці. Періодична перевірка знань по охороні праці проводиться не рідше одного разу на рік.

1.4. При введенні в дію нових чи перероблених правил безпеки виконання робіт, після нещасного випадку або аварії, що трапилися на підприємстві чи в цеху (дільниці) через порушення працюючими правил охорони праці, і при установленні фактів незадовільного знання працівниками інструкцій з охорони праці може бути призначена позачергова перевірка знань.

1.5. Жерстяник не допускається до роботи в наступних випадках:

- з появою на роботі в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

- при відсутності спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту відповідно до діючих норм і правил охорони праці;

- при хворобливому стані;

- при порушенні правил, норм і інструкцій з охорони праці.

1.6. Жерстяник є підлеглим виконробу дільниці, а в процесі роботи – бригадиру і виконує тільки ту роботу, яка йому доручена.

1.7. Жерстяник зобов'язаний:

- виконувати роботу, по якій проінструктований і допущений майстром, якісно та у встановлений термін;

- утримувати інструмент, устаткування і робоче місце в чистоті і порядку;

- працювати тільки справними інструментами, пристосуваннями і механізмами;

- дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, правил безпечного ведення робіт і пожежної безпеки.

1.8. Робітник-жерстяник повинен бути ознайомлений з небезпечними і шкідливими виробничими факторами, що діють на працюючого (небезпека одержання травми, ураження електрострумом і інші).

1.9. Робітнику-жерстянику видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту відповідно до Типових галузевих норм: костюм віскозно-лавсановий, фартух брезентовий, рукавиці комбіновані, окуляри захисні.

1.10. За порушення правил охорони праці і цієї інструкції винні особи несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Оглянути робоче місце і переконатися в його достатньому освітленні, у відсутності предметів, що можуть перешкодити роботі, у наявності і правильності розташування підставок, заготівель, деталей і тари для деталей і відходів.

2.2. Правильно надягти і упорядкувати робочий одяг, заправити його так, щоб не було звисаючих кінців, забрати волосся під головний убір.

2.3. Підготувати необхідний для роботи справний інструмент і пристосування.

2.4. Інструмент повинен відповідати наступним вимогам:

- молотки і кувалди повинні мати поверхню бойка злегка випуклу, гладку, без заусенців, вибоїв, вм'ятин і повинні бути заклинені на дерев'яній ручці;

- ручки кувалд, молотків і вибивачів повинні бути виготовлені із сухого дерева твердих і грузлих порід, прямими, овального перерізу з незначним стовщенням до вільного кінця;

- ударні інструменти (зубила, крейцмейселі, борідки, просічки, керни і т.п.) не повинні мати скошених чи збитих потилиць з наклепами;

Всі інструменти, що мають загострені кінці під кріплення ручок (напилки, ножівки і т.п.), повинні мати ручки довжиною не менше 150 мм з металевими затискними кільцями, щоб уникнути розколювання; робочі поверхні киянок повинні бути без тріщин і значних вибоїв; на робочих поверхнях косяків і підтримок не повинне бути викрошених місць; губки тисків і струбцин повинні мати неспрацьовану насічку.

2.5. Одержуючи електроінструмент (електродриль або зачистну машинку) напругою вище 36 В, вимагати діелектричні гумові рукавички, діелектричні калоші чи килимки. Заземлюючий провід електричної машинки повинен бути справний.

2.6. Повітряні гумові шланги пневматичної зачистної машинки не повинні мати ушкоджень, повинні бути надійно закріплені на штуцери, а також з'єднані між собою за допомогою заєршених ніпелів і закріплені хомутами або м'яким залізним дротом, покладеним в 4-5 рядів з кожного кінця шланга. Штуцери повинні мати справні грані і різьблення, що забезпечує міцне і щільне приєднання шланга до пневматичного інструмента і до повітряної магістралі.

Абразивний круг не повинен мати ні радіального, ні осьового биття.

2.7. Приступаючи з дозволу майстра до роботи на устаткуванні, перевірити :

- справність його частин і механізмів (зовнішнім оглядом);

- наявність і міцність кріплення огороджень і захисних пристроїв;

- дію органів керування (кнопок, педалей, важелів і т.п.) і гальм;

- наявність змащення тертьових частин устаткування;

- роботу устаткування на холостому ході.

2.8. При виявленні несправності устаткування, інструмента або пристосувань повідомити бригадира і до усунення неполадок до роботи не приступати. Працювати на несправному устаткуванні, користуватися несправним інструментом, а також розбирати і ремонтувати електропневматичний інструмент жерстянику забороняється.

2.9. При виконанні робіт поблизу електрозварювального посту вимагати від майстра огородження зварювального посту щитами або ширмами, при роботі спільно зі зварниками надягати захисні окуляри з темним склом.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1. Робоче місце утримувати в належному порядку: заготівлі і вироби складати на відведені для них місця, не допускати захаращення проходів і проїздів, відходи виробництва складати в спеціальну тару.

3.2. Стежити за справним станом застосовуваного інструмента і пристосувань.

3.3. Виготовляючи (формуючи) деталь по дерев'яній болванці, дотримуватися наступних вимог:

- правильно і стійко установити болванку великого розміру на підставки (козли), що відповідають навантаженню, а під обертові болванки, крім того, ставити спеціальні підставки, що перешкоджають їх довільному повороту;

- користаючись струбцинами, правильно установити і надійно закріпити їх на болванці, при цьому верхні площини притисків установлювати паралельно площини підстави болванки, у болванках і притисках повинні бути передбачені спеціальні поглиблення для нижніх і верхніх опорних шайб струбцин;

- періодично перевіряти затягування струбцин, що притискають листовий метал за допомогою дерев'яних притисків, тому що затягування під час виготовлення (формування) деталі по болванці може ослабнути, струбцини можуть упасти і нанести травму.

3.4. Усі роботи з листовим металом: перенесення, укладання, різання, згинання – робити в рукавицях.

3.5. Працювати на свердлильному верстаті в рукавицях забороняється.

3.6. При роботі зубилом, крейцмейселем, молотком, вибивачем і іншими інструментами ударної дії, а також при обрізку заготівель ручними ножицями користатися захисними окулярами.

3.7. Поверхні деталей, що підлягають обробці, не очищати незахищеними руками, а користуватися для цього щіткою.

3.8. Видалення стружки від інструмента, що ріже, робити щіткою-сміткою після повної зупинки інструмента.

3.9. При роботі пневматичним чи електричним інструментом обертальної дії не тримати руки поблизу обертового інструмента, що ріже, остерігатися захоплення інструментом спецодягу. Працювати в рукавицях забороняється.

3.10. Обережно працювати з пневматичним і електричним інструментом: не кидати і не допускати його падіння, класти обережно на сухе і чисте місце на очах, не залишати його без догляду.

3.11. Прокладати повітряні шланги, електропровід і кабель так, щоб на них не наїжджав транспорт і не наставали люди, не допускати їх переломів, заплутування, перетинання з тросами, ацетиленовими і кисневими шлангами.

3.12. При перенесенні пневматичного і електричного інструмента тримати його за рукоятку корпуса, а повітряні шланги, електропровід або кабель - згорнутими в кільце. Забороняється переносити інструмент, утримуючи його за шланг, електропровід, кабель або за частину, що ріже.

3.13. Не користуватися свердлами зі збитими чи згорнутими конусами. Конус вставного інструмента повинен відповідати розміру втулки кріплення; застосовувати прокладку забороняється.

3.14. Зміну інструмента, що ріже, виконувати при виключеній штепсельній вилці електроінструмента, а пневматичного інструмента - при закритому вентилі на повітряній магістралі.

3.15. Приступаючи до обробки заготівлі чи деталі пневматичним чи електричним інструментом, переконатися в тому, що деталь або заготівля надійно закріплена і не може повернутися під час обробки.

3.16. При перервах у роботі не класти пневматичний і електричний інструмент на коліна, не притискати його до себе, не дозволяти іншій особі брати його.

3.17. Підключення електроінструмента до мережі живлення робити тільки шляхом штепсельного з'єднання. У випадку відсутності такого з'єднання для підключення електроінструмента викликати електромонтера.

3.18. При припиненні подачі електричного струму або перерві в роботі електроінструмент треба від’єднати від електромережі.

3.19. Приєднуючи шланг до повітряної магістралі, переконатися, чи надійно він закріплений на штуцері.

3.20. Перед приєднанням до інструмента продути шланг стисненим повітрям, попередньо з'єднавши його з мережею, струмінь повітря направити вверх. Направляти струмінь повітря на людей, підлогу і устаткування забороняється.

3.21. Приєднання шланга до мережі і до пневматичного інструмента, а також від'єднання його робити при повному закритті вентиля на повітряній магістралі.

3.22. Стежити, щоб не було витоку повітря в місцях з'єднання шланга.

При припиненні подачі повітря чи при перервах у роботі на короткий час перекрити вентиль на повітряній магістралі і вийняти вставний інструмент, а на свердлильних машинках – перевести пускову муфту в неробоче положення.

3.23. При експлуатації зачистної машинки кріплення абразивних кіл на оправленнях робити двома ключами. Закріплювати абразивні круги, затискаючи машинку в слюсарні тиски, забороняється.

3.24. При роботі на ручному чи механізованому вальцюванні виконувати наступні вимоги:

- не пропускати через вальці смугову, круглу і іншу сортову сталь;

- не поправляти листи металу і не робити їх очищення вручну під час вальцювання; у випадку влучення між валками сторонніх предметів негайно виключити валки і лише після повної їх зупинки видалити сторонній предмет.

3.25. При роботі на гофрувальному верстаті слід:

- перевірити, чи немає сторонніх предметів і обрізків металу між повзунами;

- відрегулювати бічні упори на необхідну довжину гофри.

3.26. При заточенні інструмента на абразивному крузі необхідно:

- користуватися захисним екраном, а при відсутності екрана – захисними окулярами;

- стежити, щоб зазор між абразивним кругом і підручником не перевищував 3 мм; якщо зазор більше 3 мм, негайно припинити роботу і сповістити про це бригадира;

- пам'ятати, що заточувати деталі бічною (торцевою) поверхнею круга забороняється.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Відключити верстати та інше устаткування, протерти і змазати тертьові частини верстатів і механізмів.

4.2. Очистити інструменти і здати їх на збереження.

4.3. Забрати відходи з робочого місця і проходів. Матеріал, що залишився, укласти в штабель таким чином, щоб він не заважав проходу чи проїзду.

4.4. Зняти спецодяг, спецвзуття і забрати в призначене місце.

4.5. Вимити обличчя і руки теплою водою з милом або прийняти душ.

4.6. Про всі виявлені під час роботи несправностях докласти керівнику робіт.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виявленні диму або виникненні загоряння, пожежі необхідно негайно повідомити бригадира, оголосити пожежну тривогу (по місцевому радіо або звуковими сигналами) і повідомити в пожежну охорону, використовуючи найближчий телефон.

Одночасно з цим вжити заходів до ліквідації пожежі за допомогою наявних первинних засобів пожежегасіння (вогнегасники, вода, пісок і т.д.) відповідно джерелу пожежі.

5.2. З несподіваною появою газу в діючих цехах треба негайно надягти протигаз, припинити роботу і вийти з небезпечної зони, повідомивши керівника робіт.

5.3. При виявленні несправності пневматичного чи електричного інструмента роботу негайно припинити.

5.4. Про кожний нещасний випадок, виникнення аварії, пожежі і появі інших небезпек, що загрожують аварією чи нещасним випадком, повідомити виконроба ділянки, організувати першу допомогу постраждалим і направити його до медичної установи, зберегти до розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування такими, якими вони були в момент події, і не приступати до роботи до її усунення.

5.5. Надання першої допомоги.

5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити постраждалого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела харчування, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмопровідних частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у постраждалого подиху і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звертаючи увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язний матеріал, що міститься на рану, і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакета якимсь образом не виявилося, то для перев'язки необхідно використовувати чисту носову хустку, чисту полотняну ганчірку і т.д. На ганчірку, що накладається безпосередньо на рану, бажано накапати трохи крапель настойки йоду, щоб одержати плями розміром більше рани, після чого накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним образом при забруднених ранах.

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно ушкоджену кінцівку зміцнити шиною, фанерною пластинкою, ціпком, картоном чи іншим подібним предметом. Ушкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару по голові, кровотеча з ушей або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом, снігом або холодною водою) чи зробити холодну примочку.

При підозрі перелому хребта необхідно постраждалого покласти на дошку, не піднімаючи його, повернути постраждалого на живіт обличчям униз, спостерігаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою запобігання ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при подиху, кашлі, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди або стягти їх рушником під час видиху.

5.5.4. Перша допомога при опіках кислотами і лугами.

У випадку влучення кислоти чи луги на шкіру, ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити водою протягом 15-20 хвилин, після цього ушкоджену кислотою поверхню обмити 5%-им розчином питної соди, а обпалену лугом - 3%-им розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.

У випадку влучення на слизову оболонку очей кислоти чи луги необхідно очі промити ретельно цівкою води протягом 15-20 хвилин, обмити 2%-им розчином питної соди, а обпалену лугом - 3%-им розчином борної кислоти або 3%-им розчином оцтової кислоти.

У випадку опіків порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-им розчином оцтової кислоти чи 3%-им розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-им розчином питної соди.

У випадку влучення кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-им розчином питної соди, при влученні лугу - розпиленим 3%-им розчином оцтової кислоти.

5.5.5. Перша допомога при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна розкривати міхури, що утворилися, і перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпалене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (міхурі) обпалене місце обробляють спиртом чи 3%-им марганцевим розчином.

При опіках третього ступеня (руйнування шкіряної тканини) рану накривають стерильною пов'язкою і викликають лікаря.

5.5.6. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

5.5.6.1. Підняти поранену кінцівку вверх.

5.5.6.2. Рану закрити перев'язним матеріалом (з пакета), складеним у клубок, придавити його зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи шматок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

5.5.6.3. У випадку сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, що харчують поранену область, за допомогою згинання кінцівки в суглобах, а також пальцями, джгутом або затиском. У випадку сильної кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6. У всіх випадках виконувати вказівки керівника робіт з усунення наслідків аварійної ситуації.
________________________ ________________ _________________

(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Юрисконсульт ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


Головний технолог ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)скачать файлСмотрите также:
Повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості
225.7kb.
Повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості
118.88kb.
Повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості
135.63kb.
1 Найменування: Державна інноваційна фінансово-кредитна установа
69.39kb.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів Замовник торгів Повне найменування: Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва Ідентифікаційний код за єдрпоу: 02215118
31.19kb.
1 Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу)
80.85kb.
Інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство Науково-виробнича фірма "Ферокерам" Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
48.03kb.
Податкова декларація з плати за землю
228.89kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування: Відокремлений підрозділ Запорізька аес державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
77.78kb.
Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі: Інші електромонтажні роботи (Послуги з монтажу дизель генераторної установки), код 45. 34. 2 Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 шт
18.14kb.
Звіт №12024WV100024 від 10. 05. 2012 року про результати проведення процедури відкритих торгів № від Замовник: Найменування: Державне підприємство „ Придніпровська залізниця
51.7kb.
1 Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу) Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
69.86kb.