vmest.ru страница 1
скачать файл

Мінсім'ямолодьспорт України, МОН України; Наказ, Форма типового документа, Свідоцтво, Картка вiд 19.06.2009 № 2128/540

                                                          


МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

19.06.2009 N 2128/540

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2009 р.
за N 642/16658
Про затвердження форми свідоцтва
про закінчення дитячо-юнацької спортивної школи
та особистої картки спортсмена
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
05.11.2008 N 993 ( 993-2008-п ) "Про затвердження Положення про
дитячо-юнацьку спортивну школу" Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити:

1.1. Форму свідоцтва про закінчення дитячо-юнацької
спортивної школи, що додається.

1.2. Форму особистої картки спортсмена, що додається.

2. Республіканському комітету по фізичній культурі та спорту
Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам у справах
сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, Міністерству освіти і науки
Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрації
забезпечити впровадження в дитячо-юнацьких спортивних школах
одержання свідоцтва про закінчення дитячо-юнацької спортивної
школи та копії особистої картки спортсмена.

3. Рекомендувати Центральним радам фізкультурно-спортивних


товариств здійснити заходи щодо впровадження одержання свідоцтва
про закінчення дитячо-юнацької спортивної школи та копії особистої
картки спортсмена у дитячо-юнацьких спортивних школах, що
знаходяться у сфері їх управління.

4. Департаменту олімпійського спорту Міністерства у справах


сім'ї, молоді та спорту забезпечити державну реєстрацію цього
наказу в Міністерстві юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника


Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Дутчака М.В. та
Першого заступника Міністра освіти і науки України
Гребельника О.П.

6. Цей наказ набирає чинності з 1 вересня 2009 року після


державної реєстрації в Мін'юсті.

Міністр України


у справах сім'ї,
молоді та спорту Ю.О.Павленко

Міністр освіти


і науки України І.О.Вакарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту,
Міністерства освіти і науки
України
19.06.2009 N 2128/540
СВІДОЦТВО
про закінчення дитячо-юнацької спортивної школи
Свідоцтво засвідчує, що

__________________________________________


(прізвище, ім'я, по батькові)

вступив(ла) у ___________ році і у ____________ році закінчив(ла)

_________________________________________________________________
(найменування дитячо-юнацької спортивної школи)

відділення ________________________________________

Після закінчення дитячо-юнацької спортивної школи має
спортивний розряд ________ або спортивне звання____________,
який(яке) присвоєно наказом ______________________________________
від _____ N ____ відповідно до Єдиної спортивної класифікації
України.

Директор дитячо-юнацької


спортивної школи __________ ________________
(підпис) (ПІБ)

Видане "___" ___________ 20 року

N _____

М.П.


Заступник директора
департаменту олімпійського
спорту - начальник
дитячо-юнацького та
резервного спорту, наукового
та медичного забезпечення
збірних команд Т.А.Федюшина
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та
спорту,
Міністерства освіти і науки
України
19.06.2009 N 2128/540
ОСОБИСТА КАРТКА СПОРТСМЕНА

_______________________________________________


(найменування дитячо-юнацької спортивної школи)
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
Число, місяць, рік народження ___________________________________
Місце народження ________________________________________________
Місце проживання, телефон _______________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові батьків (або осіб, що їх


замінюють) _______________________________________________________

Телефон батьків (або осіб, що їх замінюють) _________________

Місце навчання ______________________________________________

Документ, що засвідчує особу:


свідоцтво про народження: серія ________, номер ___________,
ким виданий та дата видачі ______________________________________

________________________________________________________________;


паспорт громадянина України: серія _____, номер ___________,
ким виданий та дата видачі ______________________________________

________________________________________________________________;


закордонний паспорт: серія _____________, номер _____________,
орган, що видав,_______________ та дата видачі __________________
Ідентифікаційний номер (за наявності) ___________________________
Додаткові дані: (сирота, напівсирота, наявність
інвалідності) ______________________________

З якого віку почав(ла) займатися спортом ______________


Вид спорту_____________

Рік зарахування в дитячо-юнацьку спортивну школу ______,


рік закінчення ______
Прізвище, ім'я, по батькові тренера-викладача ___________________

----------------------------------------------------------------------------

| Групи | Роки | Фізичні дані | Відмітки про | Кращий |

| |навчання | |зарахування на | результат |

| | | |наступний етап | року |

| | | | підготовки | (назва, |

| | |-----------------+---------------|дата, місце|

| | |ріст|вага|довжина|N, дата|підпис,|проведення)|

| | | | | стопи | наказу|печатка| (місце, |

| | | | | | | |час, метри |

| | | | | | | | або інші |

| | | | | | | | технічні |

| | | | | | | |дані з виду|

| | | | | | | | спорту) |

|------------------+---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

|Початкові дані | | | | | | | |

|при зарахуванні | | | | | | | |

|------------------+---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

|Початкової | 1 | | | | | | |

|підготовки |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

| | 2 | | | | | | |

|------------------+---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

|Попередньої | 1 | | | | | | |

|базової підготовки|---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

| | 2 | | | | | | |

| |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

| | 3 | | | | | | |

| |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

| | 4 | | | | | | |

| |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

| | 5 | | | | | | |

|------------------+---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

|Спеціалізованої | 1 | | | | | | |

|базової підготовки|---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

| | 2 | | | | | | |

| |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

| | більше 2| | | | | | |

| |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

| | | | | | | | |

| |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

| | | | | | | | |

|------------------+---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

|Підготовки до | 1 | | | | | | |

|вищих досягнень |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

| | 2 | | | | | | |

| |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

| | 3 | | | | | | |

| |---------+----+----+-------+-------+-------+-----------|

| | більше 3| | | | | | |

|------------------+---------------------------+-------+-------+-----------|

|Відмітка про | | | | |

|закінчення | | | | |

|спортивної школи | | | | |

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

| Групи | Показники фізичної |Показники спеціальної |

| | підготовленості | фізичної |

| | | підготовленості |

| |--------------------------------+----------------------|

| | нормативи (вправи) | нормативи |

| |--------------------------------+----------------------|

| | | | | | | | | | |

|------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

|Початкові дані | | | | | | | | | |

|при зарахуванні | | | | | | | | | |

|------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

|Початкової | 1 | | | | | | | | |

|підготовки |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

| | 2 | | | | | | | | |

|------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

|Попередньої | 1 | | | | | | | | |

|базової підготовки|--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

| | 2 | | | | | | | | |

| |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

| | 3 | | | | | | | | |

| |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

| | 4 | | | | | | | | |

| |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

| | 5 | | | | | | | | |

|------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

|Спеціалізованої | 1 | | | | | | | | |

|базової підготовки|--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

| | 2 | | | | | | | | |

| |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

| |більше 2| | | | | | | | |

| |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

| | | | | | | | | | |

| |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

| | | | | | | | | | |

|------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

|Підготовки до | 1 | | | | | | | | |

|вищих досягнень |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

| | 2 | | | | | | | | |

| |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

| | 3 | | | | | | | | |

| |--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|

| |більше 3| | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------

Примітка: Залежно від специфіки видів спорту (наявності
інвалідності) застосовуються нормативи (вправи), визначені
навчальними програмами з видів спорту.

СПОРТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

------------------------------------------------------------------------------------

|Назва, дата, місце | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |

|проведення змагання|--------------------------------------------------------------|

| | місце, показаний результат, спортивний розряд (звання) | | |

|-------------------+--------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------

Додаткові відомості (встановлення рекорду) ______________________


Присвоєння спортивних розрядів,
зарахування до складу збірних команд

------------------------------------------------------------------

| Спортивний розряд, | Дата, | Член збірної команди| Рік |

| звання | N наказу | області, України | |

| | |(основний, кандидати,| |

| | | резерв) | |

|----------------------+-------------+---------------------+-----|

|III юнацький розряд | | | |

|----------------------+-------------+---------------------+-----|

|II юнацький розряд | | | |

|----------------------+-------------+---------------------+-----|

|I юнацький розряд | | | |

|----------------------+-------------+---------------------+-----|

|III | | | |

|----------------------+-------------+---------------------+-----|

|II розряд | | | |

|----------------------+-------------+---------------------+-----|

|I розряд | | | |

|----------------------+-------------+---------------------+-----|

| кандидат у майстри | | | |

| спорту України | | | |

|----------------------+-------------+---------------------+-----|

|майстер спорту України| | | |

|----------------------+-------------+---------------------+-----|

|майстер спорту України| | | |

| міжнародного класу | | | |

|----------------------+-------------+---------------------+-----|

| | | | |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| Заохочення | Стягнення |

|--------------------------------+-------------------------------|

| дата | ким, за що | дата | ким, за що |

|--------------+-----------------+------------+------------------|

| | | | |

|--------------+-----------------+------------+------------------|

| | | | |

------------------------------------------------------------------Заступник директора
дитячо-юнацької
спортивної школи __________ ________________
(підпис) (ПІБ)
скачать файлСмотрите также:
Про затвердження форми свідоцтва про закінчення дитячо-юнацької спортивної школи та особистої картки спортсмена Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05. 11
66.49kb.
Рішення від 26 січня 2009року № Про затвердження штатного розпису Керстенецької сільської ради
9.28kb.
Наказ №1199 Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області та працівників Головного управління юстиції
101.48kb.
Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) та його опису
91.66kb.
Міністерство транспорту та зв’язку України акт про проведення службового розслідування з метою з'ясування обставин підготовки, подання та розгляду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту державного концерну
179.63kb.
1 Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09
199.72kb.
Наказ №652 Про створення районних творчих лабораторій учителів початкових класів
25.65kb.
Мостиська районна рада львівської області
26.87kb.
Розвитку рибного господарства України на період до 2010 року, постанови Кабінету Міністрів України від 28. 09
415.23kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від „ „ 2006р
396.58kb.
Наказ №47 Про затвердження Ліцензійних умов
402.14kb.
М. Київ Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи
1440.32kb.